Senior Service

Poradenstvo

Poradenstvo, konzultácie, zastupovanie záujemcov a pomoc, je poskytované pri vybavovaní formalít počas celého roka, alebo čiastkové jednorázové činnosti podľa individuálnych požiadaviek záujemcu, hlavne na rakúskych úradoch a príslušných inštitúciách, t.j. v úradných záležitostiach, tlmočníckych službách, výkladu zákonov a pojmov a pod. a to najmä:

  • komunikácia so Zdravotnou a sociálnou poisťovňou (SVA), vyplnenie a odovzdanie Formulárov E 106, pripoistenie k základnému zdravotnému poisteniu, práceneschopnosť
  • komunikácia s príslušným Obecným úradom (Magistrátom), prihlásenie a odhlásenie k pobytu na príslušnom Magistráte, vyplnenie prihlasovacieho lístka - Meldezettel
  • komunikácia s Priemyselnou komorou Rakúska (WKÖ), prerušenie živnosti, novozahlásenie živnosti, preloženie adresy živnosti podľa aktuálnej adresy, zrušenie živnosti
  • administratívne a asistenčné služby počas celej doby výkonu opatrovateľskej činnosti záujemcu, t.j. komunikácia s rodinnými príslušníkmi seniora a v prípade výskytu konfliktných situácií aj asistencia pri ich riešení
  • mediácia k riešeniu sporov a konfliktov medzi opatrovateľkami, seniormi alebo ich príbuznými
  • tlmočnícke služby

Poradenstvo je spoplatnené podľa aktuálneho cenníka.