Senior Service

Kontakt

Senior Service, s.r.o.
Bc. Michael Mag
Juraja Slottu 18/A
917 01 Trnava

Telefonický kontakt:
Pondelok - piatok
od 9.00 hod. do 17.30 hod.
0911 247 601

E-mail: seniorservice@opatrovanie.sk

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
Spoločnosť NIE JE v likvidácii, v konkurze alebo vo vyrovnaní.

Osvedčenie o živnostenskom oprávnení

classy-superordinate